Komunikacja

Otwartość wszystkich pracowników na komunikacje w firmie to priorytet budowania norm zachowania. Nie tylko kierownicy mają na nią wpływ. Podstawowi pracownicy również odgrywają swoją rolę w kształtowaniu zasad.

Kryzysowa sytuacja może narazić firmę na utratę dobrego wizerunku firmy. Właściwa komunikacja może zapobiec uszczerbkowi wizji firmy. Rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji poza zakład pracy może zdestabilizować funkcjonowanie firmy. Radzenie ze skutkami awaryjnymi to wezwanie dla pracodawcy.

Brak wdrożonych procedur często zaburzają właściwą komunikację. Schemat postępowania w sytuacjach nietypowych jest w stanie poprawić komunikację.
Brak jasnych wytycznych rodzi może doprowadzić do destabilizacji firmy.
Dobrze sporządzone procedury dają gwarancję sukcesu.

Wyjaśnienie sytuacji awaryjnej może trwać długo. Pracownicy muszą realizować nałożone zadania. Powstaje niepewność związana z awarią. Rodzą się pytania związane ze stanem zdrowia kolegów. Pojawiają się dyskusje o odpowiedzialności. Nie reagowanie przez kierownictwo na zaistniałą sytuację może powodować obniżenie wydajności, zwiększenie absencji chorobowej. Takie lub podobne problemy mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy. Właściwa podejście kierownictwa do problemu może zapobiec powstawaniu iluzji i obniżenia poczucia wartości bezpieczeństwa.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz