Oświetlenie placu budowy.

LUX


Plac budowy to tworzenie nowego miejsca, gdzie przebywają ludzie, powstaje nowa infrastruktura, inne obiekty. Prace wykonywane są przez wiele godzin dziennie a nawet w nocy. Oświetlenie miejsca robót budowlanych musi być skuteczne ponieważ odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie i efektywności robót. W artykule tym omówiono rolę oświetlenia placu budowy oraz dobre praktyki związane z jego projektowaniem oraz zarządzaniem.

Bezpieczeństwo to priorytet
Bezpieczeństwo pracowników i przebywających tam ludzi jest bezwzględnym priorytetem.
Zadaniem odpowiedniego oświetlenia jest eliminacja zagrożeń na stanowisku prac oraz poprawa widoczności. Przez ,,odpowiednie oświetlenie” należy rozumieć jako spełniające wymagania poprzez zastosowanie różnych rozwiązań technicznych. Natężenie oświetlenia powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach. Dlatego to jest ważne ponieważ odpowiednie natężenie oświetlenia powinno zapewnić dobrą widoczność np. operatorowi maszyn w każdym punkcie transportu ładunku,. Niedoświetlone punkty poboru ładunku może doprowadzić do groźnych sytuacji takich jak przygniecenie transportowanym ładunkiem, upadki.
Chcąc zapewnić bezpieczeństwo należy wziąć pod uwagę kilka priorytetowych zasad.

Intensywność i wydajność oświetlenia
Użytkowane są różne maszyny na placu budowy i muszą być spełnione ogólne wymogi bezpieczeństwa jak również szczegółowe wymagania, dotyczące wykonywania robót przed ich rozpoczęciem i w trakcie zagospodarowania terenu budowy. Oświetlenie musi być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac. Normy stawiają wymagania pewnych parametrów oświetleniowych wspólnie dla wszystkich miejsc prac. Uzależnione jest to rodzaju czynności oraz miejsca- wewnątrz czy na zewnątrz są to różne wartości. Należy tutaj podkreślić, że nie ma to znaczenia czy praca ta ma charakter stały lub tymczasowy.

Rodzaje oświetlenia na placu budowy.
Na placu budowy można zastosować rożne rodzaje oświetlenia w zależności od warunków, zapotrzebowania. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się oświetlenia LED, ponieważ są bardzo wydajne. Inne cieszące się popularnością lampy oświetlenia mobilnego, generatory światła.

Kierunek oświetlenia i regulacja kąta padania światła.
Kierunek oświetlenia ma ogromne znaczenie dla widoczności na placu budowy. Przede wszystkim nie może oślepiać. Unikanie ostrych cieni i odblasków jest kluczowym działaniem. Należy wziąć pod uwagę zastosowanie światła z możliwością regulacji ustawiania kąta padania światła, które zawsze można zastosować do potrzeb i konkretnych sytuacji.

Zatrzymanie awaryjne.
Prace budowlane mogą być prowadzone na całej powierzchni placu. Może dojść do odcięcia oświetlenia co spowoduje przerwę w dostawie energii. Dlatego musi być zastosowane oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych i w miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia podstawowego może wystąpić zagrożenie dla życia pracowników

Monitorowanie, konserwacja.
Oświetlenie placu budowy wymaga konserwacji i monitorowania. Codzienne czyszczenie i sprawdzanie stanu lamp oraz sprawdzanie ciągłości przewodów to działania zapobiegające awariom owocujące sprawnym działaniem oświetlenia.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz