WYPADEK PRZY PRACY RATOWNIKA WODNEGO Z WIEŻY RATOWNICZEJ

Zawód ratownika wodnego jest jednym z niebezpiecznych zawodów, w którym występuje dużo zmieniających się zagrożeń w uzależniony od rodzaju akwenu, aury, pory roku,…

Dowiedz się więcej