Obsunięcie ręki

Niezamierzone przemieszczenie się dłoni z trzymanego materiału, poddawanego obróbce w kierunku pracujących elementów roboczych. Spowodowane siłami napierającymi na trzymany w kierunku pracujących mechanizmów…

Dowiedz się więcej