Ruchome Elementy

Niebezpieczne Ruchome Elementy Mechanizmów. Zagrożenia i Zapobieganie.Środowisko pracy wyposażone jest w urządzenia, aparaty i szereg innych machin. Niezbędne są do poprawy wydajności produkcji.…

Dowiedz się więcej

Obsunięcie ręki

Niezamierzone przemieszczenie się dłoni z trzymanego materiału, poddawanego obróbce w kierunku pracujących elementów roboczych. Spowodowane siłami napierającymi na trzymany w kierunku pracujących mechanizmów…

Dowiedz się więcej