Pozbawienie pracownika świadczeń socjalnych

Brak dokumentacji z incydentu zdarzenia w pracy, które zostało umyślnie nie sporządzone przez pracodawcę to popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową…

Dowiedz się więcej