Asekuracja w kanałach

asysta

Asekuracja-to podstawa bezpieczeństwa. Osoba asekurowana musi mieć stałą możliwość udzielenia pomocy! Działania takie są niezbędne do zapobiegania niebezpieczeństwom. Daje możliwość zabezpieczenie i ochronę przed okolicznościami niesprzyjającymi.

Stała asekuracja to uniknięcie sytuacji niebezpiecznych. Pełniony nadzór nad asekurowaną osobą lub osobami to minimum jedna osoba będąca w stałym kontakcie z pracownikiem lub pracownikami będącymi na zewnątrz. Muszą oni mieć perspektywę poinformowania innych osób mogących udzielić pomocy a nawet powiadomienia wyspecjalizowanych służb. W ich rękach jest zdrowie i życie ludzi będących w kanałach.

Kanały to nic innego jak ograniczona przestrzeń.
Kanały nie tylko są usytuowane poniżej gruntu ziemi. To przede wszystkim przestrzeń zamknięta. Mająca ograniczone wymiary. Wejście i wyjście z nich jest utrudnione a zarazem wystarczające aby wykonać w nich pracę dorywczą. Z założenie nie są przeznaczone do stałego pobytu ludzi. Te ograniczenia wpływają na bezpieczeństwo osób w nich przebywających. Do czynienia z nimi mamy gdy wykonujemy czynności w sieciach wodociągowych, telekomunikacyjnych, kotłach zbiornikach i innych urządzeniach technicznych.
Innych wnętrzach posiadających ograniczone do nich wejścia. Często nie posiadającą dostateczną wentylację.

Organizacja prac.
Dobrze zorganizowane prace w przestrzeniach zamokniętych są w stanie zapewnić bezpieczeństwo.
Organizator tych prac musi przewidzieć występujące zagrożenia i je wyeliminować. To szereg działań prawnie nałożonych na organizatora. Natomiast osoba wchodząca do takich miejsc również ma obowiązki. Do nich można zaliczyć używanie środków ochronnych i stosować się do poleceń przełożonych. Brak podstawowej wiedzy o występujących zagrożeniach jest przyczyną różnych niepotrzebnych ekscesów.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz