Ochrona pracownika przed poparzeniami słonecznymi i obowiązki pracodawcy zgodnie z art. 220 Kodeksu pracy

Praca na świeżym powietrzu niesie za sobą ryzyko narażenia pracowników na szkodliwe działanie promieniowania słonecznego. Wysoka ekspozycja na słońce, może prowadzić do poparzeń słonecznych, odwodnienia, udaru słonecznego oraz długotrwałych skutków, takich jak rak skóry. Zgodnie z art. 220 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy co obejmuje również ochronę pracowników przed szkodliwym promieniowaniem UV.

  1. Obowiązki pracodawcy zgodnie z art. 220 Kodeksu pracy

Zapewnienie odpowiednich środków ochrony: Pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak odzież ochronna z wysokim współczynnikiem ochrony UV, kapelusze z szerokim rondem oraz okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV.

Stosowanie kremów z filtrem UV: Pracodawca powinien zapewnić dostęp do kremów z filtrem UV o szerokim spektrum działania (UVA i UVB) oraz współczynniku SFD co najmniej 30. Pracownicy powinni być zachęcani być zachęcani do regularnego stosowania tych środków.

Organizacja pracy: Pracodawca powinien tak organizować pracę, aby minimalizować ekspozycję na słońce w godzinach największego nasłonecznienia, czyli między godzina 10:00 a 16:00. W miarę możliwości ciężkie prace fizyczne powinny być planowane/wykonywane we wcześniejszych godzinach porannych lub późnych popołudniowych.

Przerwy w pracy: Pracodawca ma obowiązek zapewnić regularne przerwy, muszą być być w miejscach wyznaczonych. Przerwy te są niezbędne, aby pracownicy mogli odpocząć i schłodzić się. Co zapobiega przegrzaniu się i udarowi słonecznemu.

Dostęp do wody: Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia jest kluczowe. Pracodawca musi dostarczyć pracownikom nieograniczony dostęp do świeżej wody pitnej, aby zapobiec odwodnieniu.

Szkolenia i edukacja: Pracodawca powinien prowadzić regularne szkolenia dla pracowników na temat zagrożeń związanych z ekspozycją na słońce oraz sposoby ochrony. Świadomość pracowników na temat ryzyka i metod ochrony jest kluczowa dla zapobiegania poparzeniom słonecznym.

  1. Przykłady działań ochronnych:

Odzież ochronna: Pracownicy powinni być wyposażeni w lekką oddychająca odzież, która pokrywa jak największą część ciała. Odzież ta powinna mieć jak największy współczynnik ochrony UV.

Kremy z filtrem: Pracownicy powinni mieć stały dostęp do kremów z filtrem UV w miejscu pracy i być zachęcani do regularnego stosowania.

Zacienione miejsca pracy: Pracodawca powinien zapewnić dostęp do zacienionych miejsc pracy, takich jak namioty, parasole lub naturalne zacienienie, gdzie pracownicy mogą się ochłodzić i odpocząć.

Regularne przerwy: Planowanie regularnych przerw w pracy, szczególnie w godzinach największego nasłonecznienia jest niezbędne na regeneracje organizmu.

Nawodnienie: Dostęp do wody pitnej i zachęcanie pracowników do regularnego picia pomaga jest kluczowe w zapobieganiu odwodnienia.

chłód
dav

Wnioski:
Zapobieganie poparzeniom słonecznym i ochrona pracowników przed przed szkodliwym działaniem promieniowania UV jest obowiązkiem pracodawcy zgodnie z art. 220 Kodeksu pracy. Pracodawca musi zapewnić odpowiednie środki ochrony, organizować pracę w sposób minimalizujący ryzyko, dostarczać wodę oraz prowadzić szkolenia dla pracowników. Przestrzeganie tych zasad pozwala na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, chroniąc zdrowie pracowników wykonujących swoje obowiązki na świeżym powietrzu.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz