WYPADEK PRZY PRACY RATOWNIKA WODNEGO Z WIEŻY RATOWNICZEJ

Zawód ratownika wodnego jest jednym z niebezpiecznych zawodów, w którym występuje dużo zmieniających się zagrożeń uzależniony od rodzaju akwenu, aury, uczestników korzystających z…

Dowiedz się więcej