Czynnik materialny związany z odchyleniem

To utrata kontroli nad maszyną, środkami transportu, transportowanym ładunkiem. Poprzedzające wydarzenia. Będące odchyleniem od stanu normalnego jest wydarzeniem wypadkowym.Analiza wydarzeń to niezbędny krok…

Dowiedz się więcej