Kara nie jest środkiem zapobiegawczym incydentom wypadkowym.

Jeżeli szukać będziemy winnych wypadku przy pracy to konsekwencją późniejszych zdarzeń będzie ich ukrywanie. To spowoduje obciążenie pracodawcy poprzez niezapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Pracownik, który uległ lub uczestniczył w takim zdarzeniu i jego nie zgłosi to nie jest i nie może być pozbawiony prawa do zgłoszenia takiego zdarzenia. Będzie mógł zgłosić w przyszłości.

Wypadek z udziałem ciężarówki

Pomimo to jak oceniane jest zdarzenie i nie ważne jak osądzają to inni z każdego wypadku przy pracy lub zdarzenia wypadkowego musimy wszyscy za wszelką cenę podjąć działania aby do takich incydentów nie dochodziło.

Uzasadnieniem tych wywodów jest wynik przeprowadzonej anonimowej ankiety wśród pracowników, z której nasunęły się wnioski, że wszyscy, uczestnicy wypadków nie chcieli by uczestniczyć w zdarzeniach wypadkowych. Natomiast świadkowie takich incydentów określili się, że tylko należy się uczyć i zapobiegać.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz