Brak ergonomii przyczyną wypadku hydraulika

Niedostosowane stanowisko pracy do wykonywania czynności może być przyczyną wypadku. Badanie przyczyn i okoliczności wypadku nie powinno kończyć się na ustaleniu przyczyny zewnętrznej lecz dać również odpowiedź na pytanie jakie czynniki lub zachowania wpłynęły na zaistnienie wypadku?

Analiza wypadku przy pracy jaki miał miejsce przy cięciu stalowej rury wykazała, że pracownik nie używał specjalistycznych narzędzi do mocowania ciętej rury i stołu, które pracodawca wyposażył pracowników z przeznaczeniem do ich używania. Pracownik nie używał tych narzędzi.

Sposób wykonywania cięcia rury polegał na tym, że pracownik położył stalową rurę na desce na podłożu, nogą docisną rurę aby zapobiec przemieszczaniu się i z pozycji póługiętej, wyprostowanych nogach pracownik dociskał trzymaną szlifierkę do rury co sprawiało przecinanie obrabianego elementu. Pozornie sposób wykonywania takiej czynności nie budził by żadnego zdziwienia, ponieważ można tą czynność wykonać inaczej i szybciej.

Natomiast sposób prawidłowego wykonywania tych czynności zapisanych w zakładowej instrukcji, nakazywał aby cięcie rur stalowych odbywał się na specjalnym stole i w pierwszej kolejności należało zamocować stabilnie rurę w imadle i ciecie rury powinno odbywać się na stole.

Nowatorskie rozwiązanie pomysłowego pracownika nie sprawdziło się. Pracownik po trzech godzinach pracy uległ urazowi doznając urazu kręgosłupa, wypadnięcia dysku co było związane z wymuszona pozycją ciała i nadmiernym wysiłkiem fizycznym.

Z postępowania powypadkowego wynikało, że niewłaściwa organizacja stanowiska pracy polegająca na wymuszonej pozycji ciała (nogi proste, kręgosłup wygięty, obciążone ręce) i brak nadzoru (niestosowanie się do poleceń pisemnych- instrukcji) nad wykonywanymi pracami przyczyniły się do wypadku.

Dlaczego pracownik nie używał przydzielonych narzędzi i miejscu do tego wyznaczonym?

Odpowiedź na pytanie dlaczego pracownik nie wykonywał cięcia rur przy użyciu dostarczonych przez pracodawcę narzędzi wydawało by się pozornie uzasadnione, ponieważ pracownik oświadczył, że chcąc wykonać szybciej powierzoną pracę, robił to poza miejscem wyznaczonym do cięcia rur i bez przydzielonych narzędzi (imadła, stołu) przez pracodawcę. Natomiast chcąc wykonać tę pracę zgodnie z zapisami w instrukcji musiał by dodatkowo transportować materiał do pomieszczenia, tam mocować w imadło i ciąć i następnie odnosić w miejsce montażu. Te czynności transportu, mocowania są bardzo czasochłonne i ten czas chciał przeznaczyć na szybsze wykonanie powierzonej pracy i być gotowy do wykonania innych prac.

Wnioski:

Brak nadzoru nad wykonywanymi pracami przez osoby kierujące przyczyniły się do powstawania niebezpiecznego procesu pracy.

Błędne pojęcie pracownika o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy przeważyło nad ryzykownym działaniem. Podjęcie decyzji o dużym ryzyku, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu. Chęć ,,przyśpieszenia” pracy przez pracownika z narażeniem na utratę zdrowia jest niedopuszczalna. Wszelkiego rodzaju działania zmieniające wykonywanie pracy powinny być konsultowane z bezpośrednimi przełożonymi. Prawidłowy proces pracy musi być bezpieczny a przyspieszenie prac omijając zakładowe instrukcje, może mieć fatalne skutki.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz