Niebezpieczny ręczny transport zbiorowy

W każdej branży występują prace transportowe. Prace te mogą być niebezpieczne dla pracowników, którzy nie znają podstawowych zasad wykonywania tych prac.

Więcej zagrożeń zaczyna się ujawniać, gdy prace wykonywane są sporadycznie lub nie były wcześniej wykonywane. Przykładem takich prac może być pozornie prosta czynność. Czyli transport przedmiotów. Czynność taka zaczyna robić się bardziej niebezpieczna, gdy transportowany przedmiot będzie o nieustalonej masie i dużych gabarytach a pracownicy nie nabyli odpowiednich umiejętności praktycznych.

Przykładem takiej niebezpiecznej sytuacji kończącej się urazem może, być może zakład pracy zajmujący się naprawą oprogramowania komputerowego. W zakładzie tym zaszła potrzeba przestawienia kamiennego blatu. Pozostał on w pokoju pracownika po pracach remontowych. Bezpośredni kierownik działu teleinformatycznego podjął decyzję o przeniesieniu leżącego blatu na środku podłogi w miejsce oddalone w odległości 2m. Zamiarem tego pomysłu była eliminacja zagrożeń. Kierownik wydał polecenie podwładnemu pracownikowi aby wspólnie przenieść zalegający przedmiot.

Oburącz złapali za przedmiot, wsuwając paliczki palców pod leżący blat kamienny i jednocześnie unieśli do góry i przenieśli przedmiot na wcześniej zaplanowane miejsce.

Początek transportu nie sprawił dużo problemów. Problem pojawił się gdy transportowany przedmiot był opuszczany na podłogę. Kierownik szczęśliwie zdążył zabrać palce spod opuszczanego blatu na podłoże. Podwładny już nie miał tyle szczęścia bo nie zdążył zabrać dłoni podczas opuszczania blatu. Trzeci palec dłoni lewej został przygnieciony blatem do podłogi co doprowadziło do zmiażdżenia palca.

Podczas dokonanych ustaleń stwierdzono, że pracownicy nie byli wyposażeni w rękawice obuwie robocze, środki pomocnicze do prac transportowych, masa transportowanego przedmiotu była ponad normatywna ważyła 190 kg oraz brak osoby nadzorującej ręczne prace transportowe.

Przyczyny wypadku.

Niewłaściwa organizacja pracy:

-Brak instruktażu stanowiskowego, uwzględniające ręczne prace transportowe, uwzględniająca normy dźwigania,

techniki dźwigania, posługiwania się środkami pomocniczymi podczas ręcznego transportu,

-Brak instrukcji wykonywania ręcznych prac transportowych i niezapoznanie pracowników,

-Brak oceny ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych i niezapoznanie z

pracowników,

-Przekroczenie norm dźwigania w przeliczeniu na jednego pracownika,

-Brak nadzoru nad wykonywanymi pracami.

Niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym:

-Niestosowanie środków pomocniczych do transportu ręcznego,

-Nieużywanie rękawic ochronnych i obuwia roboczego.

Naruszone przepisy:

§17 1.2. Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 metry i masa 30kg, powinno odbywać się zespołowo pod warunkiem aby na jednego przypadała masa nie przekraczająca:

  1. 25kg- przy pracy stałej,
  2. 42kg- pracy dorywczej.

-§18.1.2. Przy zespołowym przemieszczaniu przedmiotów należy zapewnić:

  1. Dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy, wyznaczonego w tym celu przez pracodawcę,
  2. Odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego.

-§ 6.2. Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów- tam gdzie jest to możliwe- należy zapewnić sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniające bezpieczne i dogodne wykonanie pracy

Rozporządzenia w sprawie ręcznych prac transportowych z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.

-Art.2375 , 2376 Kodeksu Pracy.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz