Niewłaściwe Szkolenie to Nieznajomość Zagrożenia

gruz

Podstawowe problemy związane z okolicznościami i zdarzeniami występującymi w badaniach przyczyn i okoliczności wydarzeń pracowniczych jest dylematem czy i w jakim stopniu poszkodowany przyczynił się do epizodu pracowniczego. Priorytetowym wnioskiem badań badań epizodów pracowniczych jest zapis ,,przyczyna ludzka”. To nic innego jak zachowanie człowieka. Takie zachowanie źródło ma w przygotowaniu pracownika do zadania. Tkwiące w zaufaniu do świadczenia pracy.

Wydarzenie pracownicze jest wypadkową przypadków związanych z technicznymi aspektami środowiska pracy, błędami ludzkimi, organizacyjnymi. Zachowanie człowieka jest uwarunkowane środowiskiem zewnętrznym. Traktować je należy jako pośrednie przyczyny nieszczęścia.
Przypadki zachowania człowieka uwarunkowane jest czynnikami zewnętrznymi.

Cel ustaleń
Ustalenia incydentalne powinny zmierzać do ustalenia pewnych czynników nieharmonijności w pracy oraz dostosowań pracowników. Założenia L. Bertalanff,yego uznano, że niewłaściwa polityka bezpiecznej pracy realizowana przez nadzór, naraża pracowników na ryzykowne zachowania pracownicze i przyczyniają się do powstania sytuacji niebezpiecznych.
Odzwierciedlenie to znalazło w polskim prawodawstwie. Nałożony został obowiązek na pracodawcę organizowanie prac w sposób bezpieczny. Co jest powiązane z kolejnym kodeksowym zapisem, który nakazuje wydawanie poleceń dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy.

Zachowanie pracownika
Naruszenie przepisów, zasad bezpieczeństwa. Kto do tego się przyczynił pracownik? Czy kierownictwo?

,,Uczyć się i nie myśleć to strata czasu myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo”.

                                                     Konfucjusz

Przeprowadzenie szkolenia bhp i przekazanie instrukcji do zapoznania to działania pozorne mające wpływ na zaznajomienie pracownika z obsługiwanym stanowiskiem pracy.
Uczestnik może wiedzieć ale nie rozumieć pewnych zależności. Ponieważ nabycie wiedzy a jej przyswojenie to rozbieżność. Czyli posiadanie wiedzy a zdobycie umiejętności umożliwiających bezpieczne wykonywanie pracy to nie jest to samo. Formalność złożenia podpisu w karcie szkolenia bhp nie jest odbyciem szkolenia.
Ustalenia przyczyn okoliczności incydentu wykazuje tą zależność.

Tory

Przeprowadzenie szkolenia bhp i przekazanie instrukcji do zapoznania to działania pozorne mające wpływ na zaznajomienie pracownika z obsługiwanym stanowiskiem pracy.
Uczestnik może wiedzieć ale nie rozumieć pewnych zależności. Ponieważ nabycie wiedzy a jej przyswojenie to rozbieżność. Czyli posiadanie wiedzy a zdobycie umiejętności umożliwiających bezpieczne wykonywanie pracy to nie jest to samo. Formalność złożenia podpisu w karcie szkolenia bhp nie jest odbyciem szkolenia.
Ustalenia przyczyn okoliczności incydentu wykazuje tą zależność.

Przykład:
Pracownik nie używał środków ochronnych i doznał urazu.
Dlaczego nie używał środków ochronnych?
ponieważ zbagatelizował zagrożenie.
Dlaczego zbagatelizował zagrożenie?
dlatego bo nie znał zagrożenia.
Dlaczego nie znał zagrożenia?
Bo nie nabył umiejętności, nie znał zagrożeń i ich zasad eliminacji.
Dlaczego nie nabył umiejętności?
Ponieważ pracownik złożył formalny podpis w karcie szkolenia.

Należy uznać, że przyczyną takiego zachowania nie jest nieużywanie środków ochronnych przez pracownika lecz brak wiedzy.

Takie wnioski z postępowań incydentalnych powinny spowodować prowadzenie poprawnych szkoleń.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz