Przygniecenie koparką

odległość

Pospiech. Nieprzestrzeganie przepisów. Brak nadzoru. Spowodowało niebezpieczne wydarzenie.
Prace budowlane wymagają szczególnej uwagi, gdzie ciągle zmienia środowisko. Dlatego ważne jest sprawowanie nadzoru i ciągłe doskonalenie postępowania w sytuacjach trudnych i nietypowych.

Jak donosi podlaskie24 na terenie budowy w Grajewie podczas wykonywania prac ziemnych elementem koparki został przyciśnięty pracownik, który w wyniku poniesionych obrażeń zmarł
poinformował podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.
Policjanci na miejscu pod nadzorem prokuratury wykonują czynności. Ustalają wszelkie okoliczności związane z tym zdarzeniem.
strefa niebezpieczna
Strefa niebezpieczna to zasięg pracy łyżki koparki !

Niezapewnienie bezpiecznej odległości w zasięgu pracy koparki
Przepisy jasno określają zasady pracy w strefach niebezpiecznych- zasięgu maszyn budowlanych:
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określa w:

  • §10.2. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:
    3) przebywania osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
  • §159 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione.

Ponadto wszyscy pracownicy podczas pracy muszą powstrzymać się od pracy, gdy zagrażają one życiu i zdrowiu. Wszyscy mogą je powstrzymać i podjąć odpowiednie kroki w celu usunięcia zagrożenia. O takim fakcie należy powiadomić kierownika robót.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz