Porażenie prądem.

zwarcie

Jest przyczyną niewłaściwych zachowań. Powodem może być niewiedza. Niewykluczona również jest wadliwa konstrukcja. Obsługiwanego urządzenia. Przyczyn może być wiele a skutek zawsze ten sam.
Następstwem zawsze jest przepływ prądu przez ciało człowieka. W warunkach domowych bardzo rzadko porażenia kończą się śmiercią chociaż zdarzają się przypadki.
Statystycznie częściej do poważnych zagrożeń życiu i zdrowiu dochodzi przy robotach budowlanych z powodu nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy. Następstwem jest nieprzestrzeganie procedur obsługi maszyn zasilanych energią elektryczną.

Incydent :
Pan Edward lat 48 dobry i doświadczony malarz budowlany. Robotę swoją wykonywał dobrze. Cieszył się opinią bardzo dobrego fachowca. Nigdy do pracy nie spóźniał się. Koledzy zawsze mogli na niego liczyć. Mówili na niego ,, złota rączka”, wszystko potrafił naprawić i wszyscy mogli na niego liczyć.
W dniu zaistniałego zdarzenia p. Edward malował elewacje. Malowanie elewacji wykonywał
na wysokości 4,5m. Będąc na rusztowaniu. Urządzeniu przystosowanym do takich prac.
Malował ręcznie pędzlem ostatni fragment ściany. Podczas roboty zobaczył niezabezpieczoną instalację elektryczną. Rozetkę z przewodami bez pokrywy. Pokrywa leżała na podeście.
Nie wahając się ,,złota rączka” odłożyła pędzel i do roboty! W mokrych rękawicach zaczął naprawiać. Niezabezpieczone przewody z prądem w kontakcie z mokrymi rękawicami spowodowały zwarcie dwóch przeciwnych biegunów i poraziły prądem pana Edwarda.
Porażenie w skutkach dla zdrowia nie były groźne lecz następstwa. Nienastępowaniem był odrzut pracownika i upadek na poziom niżej. Z obsługiwanego rusztowania.
Skutek urazu porażenia to złamanie miednicy. Wydawało by się że taki uraz nie może mieć nic wspólnego z takimi urazami.

Wnioski należy wyciągnąć takie, że musimy w pracy trzymać się procedur, których musimy przestrzegać. Umiejętności nie potwierdzone kwalifikacjami nie są umiejętnościami dopuszczającymi do pracy.

Skutki porażenia prądem.
Wpływ przepływu prądu przez organizm człowieka może być negatywny. Uzależniony jest od wartości przepływu prądu.

wysokie napięcie

Rozróżnia się rodzaje porażenia prądem:
-dotyku bezpośredniego polegającego na kontakcie z najczęściej kończynami człowieka z elementami roboczych, czynnych będących pod napięciem. Przyczyn takich rażeń może być wiele. Z pewnością będzie zachowanie człowieka.

-dotyku pośredniego polega na dotknięciu elementów maszyn, urządzeń przewodzących prąd, których w prawidłowych warunkach nie powinna być pod działaniem prądu. Do takich nieprawidłowości dochodzi na skutek uszkodzeń izolacji przewodów przewodzących prąd i mają one kontakt z elementami na których nie powinien pojawić się prąd. Przyczyną takiego zjawiska będzie zaniechanie człowieka polegającego na braku kontroli, konserwacji maszyn i urządzeń.

Ważne:
Za wszelką cenę należy pojąć działania aby nie dochodziło do porażeń prądem elektrycznym.
Naprawy i konserwację sprzętu powierzyć uprawnionym fachowcom.

Możesz również polubić

3 komentarze

 1. plat

  Trzeba zaznaczyć też jakie skutki w organizmie może wywołać porażenie prądem stałym.

  1. Jan

   Skutki porażenia mogą być poważne, kolegę w pracy poraził prąd i jest na rencie.

 2. Edi

  Tak skutków nie należy bagatelizować

Dodaj komentarz