ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA A PREWENCJA WYPADKOWA

Skutkiem każdego zdarzenia są koszty pracodawcy związane z absencją pracownika oraz negatywny wizerunek przedsiębiorstwa, widziany jako niezapewniający bezpieczeństwo swoim pracownikom.

Można zakładać, że zdarzenia wypadkowe nie zaistnieją w naszym zakładzie pracy lecz są to założenia typowo teoretyczne. Nikt nie jest w stanie przewidzieć co się wydarzy.

Zmieniający się proces pracy, środowisko, nowe maszyny, nowe technologie oraz zachowania ludzi to są elementy decydujące o popełnieniu błędu doprowadzającym do niechcianego incydentu.

Zasadnym jest aby pracodawca był przygotowany do działań poprawiających bezpieczeństwo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi różne konkursy dotyczące zdolności zawodowej pracowników. Każdy pracodawca spełniający ustawowe wymagania może złożyć wniosek na dofinansowanie poprawy warunków pracy. Pomoc w dofinansowaniu cieszy się duża popularności i odgrywa istotną rolę w profilaktyce organizacyjnej, technicznej i promowaniu zachowania zdrowia pracowników.

Przykładem działań poprawiających warunki pracy może być pewna firma metalurgiczna, która otrzymała dofinansowanie na wyeliminowanie zagrożeń związanych z ręcznymi pracami transportowymi polegającymi na zespołowy dźwiganiu wielkogabarytowych arkuszy blach i układanie ich na maszynie.

Dzięki dofinansowaniu do zakupu wózka widłowego zespołowy ręczny transport został wyeliminowany. Pracę zespołu ludzi zastąpiła maszyna, obsługiwana przez jednego pracownika w komfortowych warunkach. Pozostali pracownicy skupiają się w tym czasie na pozostałych pracach.

Poprawiła się wydajność pracowników, zakład pracy zaczął przynosić zyski, pracownicy otrzymali większe wypłaty, pojawiły się premie. Zmniejszyła się absencja chorobowa, wzrosło zadowolenie z wykonywanej pracy. Pracownicy kończą pracę miej zmęczeni co wpływa na poprawę jakość życia prywatnego pracowników.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz