Czynnik ludzki.

BEZPIECZEŃSTWO

WAŻNE CZYNNIKI LUDZKIE W PROCESIE PRACY.

Zdobywanie wiedzy. Nabywanie umiejętności praktycznych. Podejmowanie wezwań.
To zrozumienie przez pracowników wpływu błędu człowieka na pracę.
Zrozumieć i poznać wpływ czynnika ludzkiego i nie doświadczyć błędu jest to klucz do prawidłowego procesu pracy. Nie zagrażającego życiu i zdrowiu. Poznanie zachowania pracowników poprawi bezpieczeństwo. Pomoże zminimalizować ryzyko.

BŁĄD
Nie popełnia błędu ten kto nie pracuje!
Wszyscy popełniamy błędy. Nawet specjaliści je popełniają.
Statystyki nie kłamią. Błędy biorą się z działań człowieka. Przyczyn błędu człowieka jest dużo. Do takich możemy zaliczyć celowe działanie, omijanie procedur, instrukcji, przepisów. Mamy świadomość, że jest to wykroczeniem. Każdemu z nas zdarzyło się przekroczyć dozwoloną prędkość lub przejść przez przejście dla pieszych przy wyświetlonym czerwonym świetle. Niewielu z nas dokonało aktu wandalizmy lub przemocy.
Drobne wykroczenia w pracy często są akceptowane przez kierownictwo. Za akceptacją. Ponieważ większość z nich wynika z lekceważenia lub chęci przyśpieszenia pracy na ,,rzecz pracodawcy”. Później takie działania mogą być akceptowane przez kierownictwo. Traktowane jako zwyczajowe.
Wszystko pięknie wygląda. Wyniki są zadowalające. Dopóki nie dojdzie do sytuacji, że błędy się nałożą. Wtedy mamy do czynienie z sytuacją niechcianą. Nietypową i nie codzienną.

DLACZEGO TAK SIĘ STAŁO. DLACZEGO…….? DLACZEGO…….?
Każdy z nas jest inny. Wszyscy inaczej odbieramy przekazywane informacje z zewnątrz. Inaczej odbieramy relacje między ludzkie. Jeszcze inaczej je przekazujemy. Inaczej wpływają warunki zewnętrzne nas. Są one różnorodne. Do takich warunków zaliczymy ciepło, zimno, krążenie krwi, nabyte urazy, choroby.
Wszystkie wymienione warunki wpływają na nas inaczej. Co zdecydowanie wpływa na nasze działanie. Podejmowanie decyzji.
Warto jak najwięcej rozmawiać. Poruszać problemy. Angażować kierownictwo w działania poprawiające bezpieczne funkcjonowanie zakładu pracy. Należy pamiętać, że występujące czynniki szkodliwe na stanowisku pracy są niezgodne z prawem. Dlatego warto ten problem poruszyć i zaproponować autorskie rozwiązanie. Z pewnością nie obejdzie się to z aprobatą. Da to dużo do myślenia osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.
Po długich latach prowadzenia działalność pracodawcy mogą zapomnieć o bezpieczeństwie. Warto dołożyć swój wkład do jej poprawy.

KAŻDY Z NAS RYZYKUJE.
To właśnie jest powód aby podjąć kroki w kierunku wyeliminowania ryzyka. Na podstawie popełnionych błędów, należy kreować świadomości skutków swojego postępowania.
Interpretacja takich zachowań jest nauczką, których można wyciągnąć konstruktywne wnioski. Wdrażać je w życie codzienne. Należy mieć na uwadze, że musi być to poparte zaangażowaniem kierownictwa i pracodawców. Warto przekonać kierownictwo do działań poprawiających warunki pracy.

WNIOSKI:
Nie bójmy się nowych wezwań. Przed podjęciem nowych rozwiązań przedyskutujmy je z kierownictwem.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz